Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres korespondencyjny (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Alergie pokarmowe:
nietak - wymień jakie:

W ramach wyżywienia w hotelu wybieram:
standardowewegetariańskie

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Nie cierpię na żadną ciężką chorobę somatyczną wymagającą stałego nadzoru medycznego lub będącą przeciwwskazaniem do udziału w warsztatach.
3. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe.
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji promocyjnych od Psychodietetyka Natalia Ognisty.