Święta Bożego Narodzenia na wsi

Boże Narodzenie to jedno z najpiękniejszych świąt obchodzonych w polskiej kulturze. W ciągu wieków związane z nim tradycje i obyczaje nabrały nowego wymiaru. Są jednak miejsca, gdzie Boże Narodzenie obchodzi się niemal tak samo, jak miało to miejsce dziesiątki, a nawet setki lat temu. Tym miejscem jest Polska Wieś.

To właśnie na wsiach w pełni kultywowane są tradycje. To tu najwierniejszym pozostaje się staropolskim obyczajom. Dlatego wiejskie święta Bożego Narodzenia nieco różnią się od tych, obchodzonych w miastach. Przede wszystkim obchodzenie świąt zaczyna się w kuchni. Gospodynie Domowe przygotowujące dania na Wigilię starają się jak najwierniej oddać smak i aromat potraw, które niegdyś stały na polskich stołach. Nie kupują gotowych rzeczy, ale wszystko przygotowują ręcznie. Każdy składnik jest traktowany z ogromnym szacunkiem, jako dar od Boga. Poza tym dbają one, aby podczas kolacji wigilijnej każdy domownik spróbował wszystkich potraw, aby przez kolejny rok niczego nikomu nie zabrakło.

Kolejną cechą charakterystyczną dla wiejskich świąt Bożego Narodzenia jest jego rodzinne obchodzenie i rodzinne przygotowania. Do nich angażują się wszyscy, od najmłodszych, aż po najstarszych. No i oczywiście nie zapomina się o zwierzętach. Gospodarz po Wieczerzy wychodzi do swoich zwierząt i kruszy im kawałki opłatka, który leżał na Wigilijnym Stole na sianku, jako symbol rodzącego się Chrystusa.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>